7 वी पासूनच IAS/IPS ची तयारी तसेच स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन

धर्मादाय निधी

आज गरीब आजोबांना आधार द्या. असहाय्य आणि बेघर, त्यांना काळजी करणारे कोणीही नाही. वृद्धांना स्वतंत्र होण्यासाठी मदत करण्यासाठी आजच दान करा. वृद्धांना वाचवण्यासाठी देणगी द्या. ग्रॅनला समर्थन देण्यासाठी देणगी द्या. गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी देणगी द्या. तुमची छोटीशी देणगी मोठा बदल घडवू शकते.